Home >> web-hits.dk Vilkår

Deres brug af vores web-hits.dk (herefter, "Tjenester") er underlagt disse vilkår. Vi kan ændre disse vilkår når som helst uden varsel ved at revidere og opdatere disse vilkår på vores hjemmeside. Deres brug af vores hjemmesider udgør din bindende accept af disse vilkår, herunder også eventuelle ændringer, som vi laver.

Indholdet på vores hjemmeside

Vores hjemmesider indeholder en kombination af indhold som vi skaber, som vores partnere skaber, og som vores brugere opretter. Alle materialer der er offentliggjort på vores side, herunder, men ikke begrænset til, skriftligt indhold, fotografier, grafik, billeder, illustrationer, varemærker, logoer, lyd, videoklip og flash-animation, er beskyttet af vores ophavsrettigheder og/eller varemærker af vores partnere. Du må ikke ændre, offentliggøre, overføre, deltage i overførslen eller salg af, reproducere, skabe afledte værker af, distribuere, offentligt udføre, offentligt fremvise eller på nogen måde udnytte nogen af de materialer, indhold eller vores hjemmesider helt eller delvis. Hvis du vil anmode om tilladelse til at benytte noget af indholdet på vores hjemmesider kun du kontakte os.

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, integritet eller kvalitet af indholdet på vores hjemmesider. Du kan ikke stole på noget af dette indhold. Uden begrænsning er vi ikke ansvarlige for poster, kommentarer og lignende som er lavet af vores brugere. Vores link-samling indeholder oplysninger om produkter og tjenester, der tilbydes af tredjeparter, herunder produktbeskrivelser, priser, tilgængelighed, placering.

De oplysninger og materialer lagt på denne hjemmeside kan indeholde fejl, udeladelser eller typografiske fejl eller kan være forældet. web-hits.dk kan ændre, slette eller opdatere alle indsendte oplysninger eller materialer til enhver tid og uden forudgående varsel. De oplysninger og materialer indsendt på dette websted er kun af oplysende karakter og er ikke bindende for web-hits.dk på nogen måde undtagen i det omfang de er specifikt angivet til at være det.

Deres brug af tredjeparts websteder

Vores hjemmeside indeholder links til andre internetsider ejet af tredjeparter. Deres brug af hver af disse websteder er underlagt de betingelser, om nogen, fastsat af hver af disse websteder. Vi har ingen kontrol over websteder der er ikke vores, og vi er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer eller indhold på dem. Vores inklusion på vores hjemmeside af nogen tredjeparts indhold eller et link til en tredjeparts websted er ikke en godkendelse af indholdet på tredjeparts websted.

Vi vil ikke sælge, videresælge eller udlicitere nogen af de produkter eller tjenester, som vi gennemgår eller lister på vores hjemmesider, og vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med dem. Din korrespondance eller tilknyttede aktiviteter med tredjemand, herunder betalingstransaktioner og varer leverings transaktioner, er udelukkende mellem dig og tredjemand. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som et resultat af nogen af Deres transaktioner med tredjemand. Alle spørgsmål, klager eller krav i forbindelse med et produkt eller en service skal rettes til den relevante leverandør.

top

Fortroligheds politik

Alle de oplysninger, vi indsamler fra dig, såsom registrering og kreditkortoplysninger, er underlagt vores fortroligheds politik. Klik her for at se vores fulde Fortroligheds politik.

top

Din adfærd på vores hjemmeside

Du indvilger i ikke at kopiere, ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, lave reverse engineering, give en sikkerhed i eller på anden måde overdrager rettigheder til teknologi eller software baseret på vores hjemmeside eller vores tjenester. De accepterer ikke at ændre softwaren bag vores hjemmeside på nogen måde eller form, eller at anvende ændrede versioner af denne software, herunder (uden begrænsning) med henblik på at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside.

Uden at begrænse ovenstående er du enig i, at du ikke skal bruge vores hjemmeside til at tage en eller flere af følgende handlinger:

1. Bagtale, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænker den juridiske ret mod eller for andre
2. Offentliggøre, postere, uploade, e-maile, distribuere eller udbrede (kollektivt, "Udsende") enhver upassende, blasfemiske, ærekrænkende, krænkende, obskurt, uanstændige eller ulovligt indhold
3. Fremsende eller udsende filer der indeholder virus, beskadigede filer eller anden lignende software eller programmer, der kan skade eller have negativ indflydelse på driften af en anden persons computer, vores hjemmeside, software eller hardware eller telekommunikationsudstyr
4. Reklamere for eller tilbyde at sælge varer eller tjenester til kommercielle formål, medmindre du har vores skriftlige samtykke til at gøre det
5. Udsende undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, spam, uopfordret reklamer eller reklamemateriale eller kædebreve
6. Hente en fil, som du ved eller med rimelighed burde vide ikke kan være lovligt fremstillet på nogen måder
7. Forfalske eller slette forfatter, juridiske eller andre behørige meddelelser eller ejendomsretligt eller mærkater vedrørende oprindelsen eller kilden til software eller andet materiale
8. Begrænse eller forbyde en anden brugers anvendelse og udnyttelse af et offentligt område indenfor vores hjemmeside
9. Indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre slutbrugere
10. Forstyrre eller afbryde vores hjemmeside, servere eller netværk
11. Foregive enhver person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en web-hits.dk Repræsentant eller falsk stat eller anden måde give vildledende oplysninger om din tilknytning til en person eller enhed
12. Forfalske headere, manipulere identificere eller andre data for at skjule oprindelsen af indhold, der sendes via vores sider, eller til at manipulere Deres tilstedeværelse på vores hjemmeside
13. Træffe foranstaltninger, som medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur
14. Deltage i nogen form for ulovlig aktivitet

Du accepterer at bruge vores opslagstavle tjenester, chat områder, nyhedsgrupper, fora, samfund og/eller besked eller kommunikationsfaciliteter (samlet kaldet "Forum"), kun til at sende og modtage beskeder og materiale, der er ordentlig og relateret til netop dette Forum.

Hvis du vælger et brugernavn, der efter vores eget skøn er uanstændigt, misbrug, eller som måske ellers ville underlægge os offentlige vrede eller foragt, forbeholder vi os ret til, uden forudgående varsel til dig, til automatisk at ændre dit brugernavn, slette dine indlæg fra vores hjemmeside, nægte dig adgang til vores hjemmeside, eller en kombination af disse muligheder.

Uautoriseret adgang til vores hjemmeside er en overtrædelse af disse Vilkår og en overtrædelse af loven. Du er indforstået med ikke at få adgang til vores side på anden måde end gennem grænsefladen, der er leveret af web-hits.dk til brug for at få adgang til vores hjemmeside. Brug af vores hjemmesider er underlagt gældende love og juridiske proces. Intet i disse Betingelser skal begrænse vores ret til at overholde statslige, rets og retshåndhævelse anmodninger eller krav til dit brug af vores hjemmeside.

top

Anmodninger at fjerne indhold fra vores side

Hvis du mener, at det indhold du ejer er blevet kopieret og gøres tilgængelige på en måde, der krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du læse vores meddelelse om ophavsret.

top

Forbundet tredjeparts websteder

Hjemmesider der ikke drives, kontrolleres eller vedligeholdes af web-hits.dk, og web-hits.dk er vi ikke ansvarlige for tilgængeligheden, indholdet, politikker, eller praksis i forbindelse med webstederne. Links til andre websteder leveres til dig alene, og du får adgang til dem på din egen risiko.

top

FRASKRIVELSE AF GARANTI

web-hits.dk giver ingen garantier eller erklæringer hvor som helst om dette netsted eller andre tilknyttede hjemmesider eller dets indhold, herunder adgang til et websted eller information og materiale om det eller nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet af de pågældende oplysninger og materialer. web-hits.dk garanterer heller ikke og repræsenterer ikke, at din adgang til eller brug af webstedet vil være uafbrudt eller fri af fejl eller mangler, at fejl vil blive rettet, eller at webstedet er fri for computervirus eller andre skadelige komponenter. Uden at begrænse førnævnte, ALT PÅ DETTE NETSTED ER LEVERET TIL DIG "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AFSNIT, ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Bemærk, at nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så nogle af ovennævnte udelukkelser gælder måske ikke for dig. Tjek dine lokale love for eventuelle restriktioner eller begrænsninger med hensyn til udelukkelse af underforståede garantier.

top

BEGRÆNSNING AF HÆFTELSE

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL web-hits.dk VÆRE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, STRAFBARE SKADER, UANSET OM UNDER KONTRAKT ELLER AFTALE, HERUNDER UAGTSOMHED, DER OPSTÅR ENTEN UNDER INDGANGEN ELLER UDGANGEN TIL ELLER BRUGEN ELLER MANLENDE MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER EN LINKET SIDE ELLER DETS INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE, VIRKSOMHEDS AFBRYDELSE ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ COMPUTERSYSTEMER ELLER ANDEN MÅDE, SELV OM web-hits.dk ER UDTRYKKELIGT UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

top

Varemærker og ophavsrettigheder

Medmindre andet er angivet, er varemærker, logoer og servicemærker der benyttes på websitet ejet af web-hits.dk eller af tredjemand, der har licens deres anvendelse til web-hits.dk. Du kan se og downloade disse mærker kun til oplysende karakter som er tilladt i henhold til gældende copyright-lovgivning og skal bevare ophavsret og andre ejendomsretlige meddelelser. Anden brug af disse mærker, medmindre der udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår eller af anden side indhold eller af en skriftligt underskrevet tilladelse fra web-hits.dk, er strengt forbudt.

top

Diverse

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til indholdet heri, og afløser alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne med hensyn til sådanne emner. Intet afkald fra web-hits.dk om ethvert brud eller misligholdelse nedenfor vil blive anset for at være en frafaldelse af nogen forudgående eller efterfølgende brud eller standard. Hvis en bestemmelse i disse vilkår skal være ulovlig, ugyldig, eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse vilkår og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af alle andre bestemmelser i Betingelserne.

web-hits.dk hæfter ikke for nogen form for manglende opfyldelse eller forsinkelse i ydeevne som følge af en handling uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller undladelser fra tredjemand, mangel på forsyninger, udstyr svigt, krig, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, eller enhver anden handling af nogen Gud, enhver lov, bekendtgørelse eller anden handling eller kendelse af en domstol, offentlige eller statslige agentur, eller forsinkelser, manglende rådighed, fejl eller andre fejl i Internet eller andre datanetværk.

top